Tuesday, October 30, 2007ليـــس لأنك الأفضــل ...

أو الأنسب ...

لـــيس لأنك الأجمــــل..

أو الأعظــم...

ليــس لأنك الأ قوي...

أو الأقــــرب...


فقط لأنـــك أنــت ..أنت..Wednesday, October 24, 2007


تتجسد في فنجــــــاني...

تأتي الي أحلامـــي...

نعـــم ...

أنت ...

Tuesday, October 09, 2007

راكور نــاقص..


هاتف أســــــود..

الوانه برتقالية مبهـــرة..

تنبعـــث منه موسيقي عابــثة..


يختفي من المشهد..